02August
- by WCA

HVORFOR DELTA?

GLS har i over 20 år gitt deltagerne resultater:

83% av deltagerne opplever forbedret team-samarbeid, jobbtilfredshet og produktivetet.

61% sier organisasjonen de jobber i har blitt mer effektiv på grunn av en tydeligere visjon.

87% opplever en større grad av signifikans, og tilfredshet i både jobb og privatliv.

81% kan vise til konkrete måter deres sjef har blitt en bedre leder på grunn av GLS

(Uavhengig undersøkelse, gjennomført av «Excellence in Giving», basert på gjentatte data fra GLS deltagere.)