Program fredag 02.11. 

10:00 Velkommen

10:15 Sesjon 1

12:00 Sesjon 2

13:00 Lunsj

14:30 Sesjon 3

16:15 Sesjon 4

17:00 Avslutning

 

Program lørdag 03.11.

09:00 Velkommen

09:15 Sesjon 5

11:00 Sesjon 6

12:30 Lunsj

13:45 Sesjon 7

15:15 Sesjon 8

16:00 Avslutning