Uttalelse fra styret i Willow Creek Norge

Som mange av dere vet har det vært en krevende periode for WCA internasjonalt og også for WCN. Situasjonen rundt Bill Hybels og anklagene som er rettet mot ham, og hvordan det hele har blitt håndtert har skapt mye uro. Det har vært krevende prosesser både i USA, internasjonalt og også her i Norge. Vi har her vært usikre på hva som skjer og har måttet avvente hvordan det hele blir håndtert i USA. Bill Hybels valgte å gå av før han skulle som pastor i Willow Creek og han medvirker heller ikke på årets GLS. Vi ser at eldsterådet i Willow Creek arbeider videre med sakene knyttet til anklagene mot Bill Hybels. Det er viktig for oss at alle som har kommet med anklager mot Bill Hybels blir tatt på alvor!

Vi vurderer det slik at GLS i 2018, står på egne ben, uavhengig av sakene mot Bill Hybels. Det er annonsert mange gode talere i år og vi har forventning til, og tro på at årets konferanse blir svært bra. Vi velger i 2018 å satse på GLS i Oslo, 2-3.november og inviterer deltagere fra hele landet til å delta på årets GLS! Vi vil og arbeide videre med GLS i Norge og vurderer også å arrangere GLS konferanser våren 2019. Vi vil arbeide videre med dette etter GLS i Chicago i august!

Elisabeth Thorsen er daglig leder for Wilow Creek Norge og kan kontaktes på tlf 922 59 099. 
Torunn Fidje Lian administrerer kontoret og treffes på mandager og fredager på tlf 920 98 994 og på post@willowcreek.no

Styret i Willow Creek Norge
v/Kåre Rune Hauge